Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

delkove meridlo

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Délkové měřidlo - konstrukce a validace
 (Michal Konečný)

2015, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2iy4kl// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Stanovení postupu pro interní kalibraci délkového měřidla a stanovení nejistot měření
 (Radim Macek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99272 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Práce na příbuzné téma

Interface délkových a hmotnostních měřidel do informačního sytému pro podporu kvality
 (Martin ŠVEC)

2010, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//htc41c// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Transverzální somatometrický výzkum současné populace vysokoškolských studentek se zaměřením na jejich tělesnou stavbu, délkové a obvodové rozměry
 (Lucie Jeřábková)

2014, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wr6vnr// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Práce na příbuzné téma