Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

denitrifikace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Pokroky ve výzkumu denitrifikace
 (Lukáš Vacek)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pr7wq/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Denitrifikace u jednooxidasových kmenů Paracoccus denitrificans
 (Marek Dvořák)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r5evp/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Možnosti Primárních metod denitrifikace granulačních kotlů pro černé a hnědé uhlí
 (Radim Fojtů)

2021, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//v2dnhf// | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Recyklace dusíku z průmyslových odpadních vod pomocí denitrifikace inhibované sulfidy
 (Beáta Plutová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//feadoj// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu nechemické úpravy vody na tvorbu usazenin v systému denitrifikace spalin
 (Jiří FENCL)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//llusbq// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Návrh konceptu systému SCR denitrifikace spalin ve variantě "High Dust"
 (Jakub Ostárek)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129482 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Analýza metod denitrifikace spalin ve vztahu k životnímu prostředí
 (Mario Machů)

2017, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127365 | Metalurgie / Tepelná technika a paliva v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Proces endogenní denitrifikace na ČOV Hradec Králové
 (Jan Plačko)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//j4lmmd// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Denitrifikace průmyslových odpadních vod
 (Evelína Erbanová)

2018, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cgipog// | Chemické a procesní inženýrství / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Hodnocení účinnosti denitrifikace v čistírně odpadních vod
 (Markéta ŽALUDKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wc2p9i// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)