Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

depreciations

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Dlouhodobý majetek a odpisy v účetnictví vybrané společnosti
 (Jakub Rychnovský)

2020, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pbmxo/ | Finance / | Práce na příbuzné téma

Odpisy dlhodobého hmotného majetku - finančné, účtovné a daňové aspekty
 (Anikó Vörösová)

2009, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/wv3r6/ | Ekonomika a management / Finance | Práce na příbuzné téma

Daňové a účetní odpisy dlouhodobého majetku
 (Lenka Krupová)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wq1r1/ | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Účetní a daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku a jejich vliv na hospodářský výsledek vybrané účetní jednotky
 (Lenka Kracíková Hondlíková)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Účetnictví | Práce na příbuzné téma

Účetní a daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku
 (Lucie Fialová)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vyp2p/ | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Účetní a daňové odpisy a jejich vliv na hospodářský výsledek vybrané účetní jednotky
 (Lenka VEČERKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pes13x// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Práce na příbuzné téma

Komparace účetních a daňových odpisů společnosti XY, s.r.o. v podmínkách České republiky a Slovenské republiky
 (Martin Hašan)

2014, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wev1kq// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Práce na příbuzné téma

Dlouhodobý majetek a odpisy
 (Zdeňka Joanidisová)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112909 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Práce na příbuzné téma

Vliv účetních a daňových odpisů dlouhodobého majetku na účetní výkaznictví a hospodářský výsledek průmyslového podniku
 (Adriana Gocieková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114659 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Odpisování dlouhodobého majetku podle českých účetních předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
 (Kateřina Justová)

2015, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110676 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)