Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

desorpce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Experimentální studium elektronových vlastností manganátů a elektrony stimulované desorpce
 (Anna Kúkoľová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jg5xp/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Práce na příbuzné téma

Výstavba a provoz jednotky termické desorpce pro degradaci PAU v asfaltové směsi
 (Marek HRON)

2018, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qx68t2// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Desorpce iontů těžkých kovů z uhlíkatých adsorbentů
 (Iva VAŇKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//44a9or// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Adsorpce a desorpce u aktivního uhlí v závislosti na teplotě
 (Jan Novák)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ifwe37// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Numerické simulace transportních procesů v rámci technologie termické desorpce
 (Markéta Švedová)

2021, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//axm7n1// | Forenzní analýza / | Práce na příbuzné téma

Adsorpce/desorpce iontů těžkých kovů na sírou dopovaný uhlíkatý xerogel
 (Zuzana ŠPIRUTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//559kab// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Stanovení povrchové kyselosti pevných katalyzátorů metodou teplotně-programované desorpce pyridinu
 (Jan Tichý)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//6vf4d1// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu termické desorpce na změny vybraných vlastností zpracovávaných materiálů s důrazem na mobilitu těžkých kovů
 (Karolína Keprtová)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//1e2u82// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Termická desorpce a sekvenční extrakce rtuti a jejích forem v půdách
 (Pavel Coufalík)

2010, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c5rhq/ | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)