Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

di(2-ethylhexyl) ftalat

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Studium vodních bakterií, schopných degradace 2-ethylhexylsalicylanu
 (Alena Proislová)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3ftjxl// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Návrh kritických zdrojů konkurenčních výhod výroby di-2-ethylhexylftalátu s využitím strategické analýzy
 (Dana Pavlíková)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87693 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Ftaláty v potištěných a nepotištěných obalech masných výrobků
 (Veronika Lavingrová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//emkyxq// | Chemie a technologie potravin / Jakost a zdravotní nezávadnost potravin | Práce na příbuzné téma

Znečištění životního prostředí a endokrinně přidružená neplodnost samců ryb
 (Mahdi GOLSHAN)

2015, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jxblfz// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Biologické účinky aditiv mikroplastů na sladkovodní organismy
 (Helena Pokorná)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tzsml/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Ftaláty a perfluorované sloučeniny a jejich potenciální zdravotní rizika
 (Martina ČAPČOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//x5qqyf// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma