Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

diclofenac

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Diclofenac v pevných lékových formách
 (Petra Faltusová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xwgrab// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Práce na příbuzné téma

Účinek diklofenaku na klíčivost a růst klíčních rostlin
 (Kateřina Rychtaříková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/syxue/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv diklofenaku na růst Lemna minor L.
 (Aleš Bradáč)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g57bn/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace lipidových nanočástic obsahujících diklofenak pro (trans)dermální podání
 (Tereza Bultasová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//ku2aoq// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Sorpce ibuprofenu a diclofenaku na organicky modifikované vermikulity
 (Eva Vyvialová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119899 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Studium in vitro permeace diklofenaku přes bariéru kůže
 (Adam Zicháček)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//te1rp5// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Vývoj různých typů lipidových nanočástic s obsahem diklofenaku
 (Tereza Bultasová)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//vd3yky// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Využití uhlíkatých nanotrubiček pro odstranění ibuprofenu a diclofenaku z vod
 (Ondřej Chovanec)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108158 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Efektem řízená analýza v identifikaci prioritních polutantů v povodích řek
 (Zuzana Toušová)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mcpj4/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Bioelectronic interfaces studied with scanning probe microscopy
 (Zdeněk Farka)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/toi5e/ | Vědy o živé přírodě / Strukturní biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)