Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

didactics

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Didactics of Note-taking
 (Richard SLADOVNÍK)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//imhgsh// | Filologie / Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad | Práce na příbuzné téma

Využití didaktických her v hodinách českého jazyka pro žáky sluchově postižené integrované na základních školách Usage of didactics games in the lesson of the Czech language for pupils with hard of hearing who are integrated at the basic schools
 (Sylva PŘIKRYLOVÁ MARCEKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//svr7fc// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Glück der Unglücklichen. Literaturdidaktische Entwürfe zu der Novelle "Das Erdbeben in Chili" von Heinrich von Kleist
 (Pavel Urbanovský)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e30m4/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy | Práce na příbuzné téma

Mehrsprachigkeit der SprachenlehrerInnen und ihre Stellungnahme zur Mehrsprachigkeitsdidaktik - Eine Erhebung an einigen tschechischen Grundschulen
 (Veronika Janáčková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fwqac/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy | Práce na příbuzné téma

Využití moderních výukových metod v didaktice francouzštiny na druhém stupni ZŠ
 (Andrea Tomanová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ohtr4/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy | Práce na příbuzné téma

Phraseme mit Tierkomponenten (Pferd, Ross, Kuh, Stier, Ochse) aus phraseodidaktischer Perspektive
 (Michaela Novotná)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cntdh/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Didactique de français et phonétique corrective : fautes de prononciation et leur correction chez les apprenants tchèques
 (Pavla Hradecká)

2017, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d1yeq/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Návrh didaktických prostředků pro výuku vybraných rostlinných společenstev na ZŠ
 (Tereza Vachutková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/udmv0/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství přírodopisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Didaktika výtvarné výchovy pro žáky se specifickými poruchami učení
 (Veronika Kriklová)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v4vhx/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Aspekty využití učebních pomůcek a didaktické techniky na středních odborných školách oboru kuchař v Žamberku a Chroustovicích
 (Milan Rojek)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aeb8t/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)