Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

difrakcni ucinnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv tvaru a hloubky reliéfu na difrakční účinnost lisovaných hologramů
 (Martin Karlovec)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//nke40i// | Polygrafie / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace difrakčních mřížek a měření jejich difrakční účinnosti.
 (Magdaléna Gorylová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sua4zr// | Polygrafie / | Práce na příbuzné téma

Vliv technologie zápisu a hloubky reliéfu difrakčních struktur na optické vlastnosti holografického bezpečnostního prvku
 (Magdaléna Gorylová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bq5efk// | Polygrafie / | Práce na příbuzné téma

Characterization of special anisotropic structures using Mueller matrix ellipsometry
 (Daniel Vala)

2018, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130268 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Oxid ceričitý. Porovnání způsobu přípravy a testování jeho účinnosti
 (Ondřej PELANT)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ia49x0// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Nanokompozitní organojílové materiály s antimikrobiální účinností
 (Magdaléna Krčová)

2015, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109866 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Povrchové ukládání kovů na textilní struktury
 (Azam Ali)

2020, Disertační práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//be9i7k// | Textile Engineering / Textile Technics and Materials Engineering | Práce na příbuzné téma

Fyzikálně chemické charakteristiky sorbentů používaných k likvidaci nebezpěčných látek.
 (Simona BOŠKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wyi8n8// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Organo-anorganické hybridní materiály s antibakteriálními vlastnostmi
 (Magda Reli)

2017, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120141 | Materiálové vědy a inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace laboratorního postupu přípravy nanočástic ZnS a jejich charakterizace
 (Dalibor Hroch)

2018, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130298 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma