Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

disrupted communication ability

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Narušená komunikační schopnost jako příčina odkladu školní docházky
 (Radka Horáková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x3eo1/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Názory žáků 2. stupně základní školy na problematiku narušené komunikační schopnosti
 (Vilma Velebová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wu3hz/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Podpora individuálního plánování s klienty s narušenou komunikační schopností v nízkoprahovém zařízení pro děti mládež.
 (Anna VLČKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0k52ql// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Narušená komunikační schopnost dětí v mateřských školách na Českolipsku
 (Kristýna Carbochová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//wbjvhw// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro vychovatele | Práce na příbuzné téma

Narušená komunikační schopnost u žáků 1. ročníků základních škol v regionu Vyškov
 (Kateřina Fialová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dzlry/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Předškolní vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností v logopedické třídě a v integraci
 (Ivona Chylíková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ncly0/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v ústavnej starostlivosti
 (Jarmila SKALICKÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//nugnzg// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Rozvoj komunikačních schopností u chlapce s Downovým syndromem
 (Anna Jevická)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s9dcm/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Komunikační schopnosti žáků mladšího školního věku s mentálním postižením
 (Andrea Matlochová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uqm8b/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Komunikační systémy v edukaci jedinců s kombinovaným postižením
 (Blanka Šlezingerová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/isfrk/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)