Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dissemination

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Promoting Dissemination of Agricultural Information to Farmers in Benin
 (Yawogan Geoffroy Ayassou)

2024, Bakalářská práce, Fakulta tropického zemědělství / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//u7bq6s// | International Cooperation in Agricultural and Rural Development / | Práce na příbuzné téma

Dissemination of Cordyceps fumosorosea by entomopathogenic Nematodes
 (Miriam HOPFGARTNER)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8u5aes// | Biological Chemistry / | Práce na příbuzné téma

Metody a praxe propagandy, vytváření, šíření a odhalování dezinformací
 (Martin Vyoral)

2023, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/lqoo3/ | Bezpečnostní management / | Práce na příbuzné téma

Vliv distributora na šíření filmů a dotváření jejich symbolické hodnoty
 (Martin Kubina)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vxkbk/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Práce na příbuzné téma

Počítačová kriminalita z pohledu protiprávního jednání spojeného se získáváním a šířením informací
 (Christian Rychnavský)

2016, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/e8dcz/ | Veřejná správa / Bezpečnostní studia | Práce na příbuzné téma

Význam migrace, cestování a světového obchodu v šíření bakterií rezistentních k antibiotikům
 (Marie Uhlířová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f15nd/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Mobilní genetické elementy v šíření rezistence ke karbapenemům
 (Veronika Hradilová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m222x/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Vytvoření a optimalizace webového nástroje pro diseminaci výstupu družicové radarové interferometrie
 (Vojtěch Svobodník)

2022, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/148339 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Analýza šíření zpráv na Twitteru
 (Michaela Hellmichová)

2023, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/89691 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Šíření mezinárodního humanitárního práva na středních zdravotnických školách
 (Marie Maguláková)

2023, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4vom5l// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)