Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

divadelni soubor

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Divadelní spolky na Mostecku v 2. polovině 20. století (Divadelní soubor Jirásek - Patokryje, Divadelní soubor Hraničář - Hora Svaté Kateřiny).
 (Naneta ČÁKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//689fwu// | Specializace v pedagogice / ČJ HI se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Divadelní soubor Slovanský tyátr a jejich „fresh klasika“
 (Albert Pazdera)

2022, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění

https://is.jamu.cz/th/x712j/ | Dramatická umění / Dramatická výchova | Práce na příbuzné téma

Divadelní soubor Relikty jako inspirační zdroj pro amatérské divadlo
 (Lenka Dobrovolná)

2018, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ejwmz/ | Dramatická umění / Dramatická výchova | Práce na příbuzné téma

Divadelní soubor Boženy Němcové v Plzni
 (Hynek BUREŠ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7orew5// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Divadelní soubor – Inscenační tvorba v ansámblovém prostředí
 (Zuzana Černá)

2020, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/15175 | Dramatická umění / Herectví činoherního divadla | Práce na příbuzné téma

Karel Šefrna a jeho soubor C
 (Martin Mohr)

2016, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/a7z46/ | Dramatická umění / Dramatická výchova | Práce na příbuzné téma

1. Teoretická část:\nl{} Fotografie a současný divadelní plakát\nl{} 2. Praktická část:\nl{} a) katalog produktů nebo služeb: Katalog herců\nl{} b) výstavní soubor: Inscenovaná fotografie
 (Kateřina Bébrová)

2022, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wok2pv// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie | Práce na příbuzné téma

Volba vhodné právní formy pro ochotnický divadelní soubor
 (Martina Povolná)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49567 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Dětský divadelní soubor Láz jako významná součást sociokulturního prostředí obce Láz u Příbrami
 (Anna PETRUŠKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8qye5t// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Práce na příbuzné téma

Divadelní soubor Bouček ve Vimperku
 (Michaela KAČMÁROVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rwvszn// | Učitelství pro základní školy / ČJ-Dě | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)