Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dna labeling

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Elektrochemické metody pro detekci interakcí DNA s proteiny a pro sledování enzymatických přeměn DNA
 (Monika Hermanová)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgqi0/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Novel approaches towards electroanalysis of natural and modified DNAs and their interactions
 (Jan Špaček)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/glwmo/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

Vývoj a testování nových způsobů elektrochemického značení DNA a jejich využití v hybridizační analýze
 (Jan Špaček)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k9lhf/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Koncové značení lineární DNA pomocí TdT a její purifikace pomocí magnetických kuliček
 (Jana FILIPOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//8bnwhl// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Srovnání metod značení DNA se zaměřením na studium apoptózy a DNA protein interakcí
 (Lilly DEJOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//nzjlq1// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Značení DNA elektrochemicky aktivními skupinami a luminofory pro analýzu nukleotidových sekvencí
 (Zdenka Dudová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pec9r/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

Příprava izotopicky značených jednořetězcových DNA oligonukleotidů pro NMR spektroskopii
 (Jaromír CIHLÁŘ)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1t8yw5// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

DNA analýza vybraných druhů ryb významných pro kontrolu správnosti označování potravin
 (Barbora Nápravová)

2018, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//luxllh// | Forenzní analýza / | Práce na příbuzné téma