Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dobyvani z vody

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Návrh dalšího postupu dobývání štěrkopísků z vody na ložisku Hulín
 (Milan Dvořák)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92285 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Detekce stopových prvků z energetických surovin ve vodních tocích
 (Marcela Cahová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ho3e9/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma