Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

domaci pece

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Management péče sester o pacienty s umělou plicní ventilací v domácí péči
 (Eva POVOLNÁ)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//g7orku// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Práce na příbuzné téma

Péče o chronické rány z pohledu sester v agenturách domácí péče v ČR
 (Tereza NACHTNEBLOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hxoioc// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Domácí péče versus ústavní péče o seniory z hlediska ošetřovatelství
 (Petra SLÁDEČKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jjtaws// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

Laická veřejnost a agentury domácí péče
 (Lucie Večeřová)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j0450/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Práce na příbuzné téma

Péče o osoby s demencí (Alzheimerova choroba) - komparace domácí a ústavní péče u klienta (JČ kraj)
 (Jana ŠOLTÉSOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4bzjgr// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Práce na příbuzné téma

Domácí ošetřovatelská péče v ČR
 (Dana Machačná)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/so2mg/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb | Práce na příbuzné téma

Domácí a ústavní péče o děti s těžkým zdravotním postižením
 (Michaela Marešová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//tm9w9m// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče o pacienta s meticillin - rezistentní Staphylococcus aureus v agentuře domácí péče
 (Veronika DRHOVÁ JENÍČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mrnozy// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Systém pro detekci vybraných fyziologických stavů pacientů přeložených z následné intenzivní péče do domácí péče
 (Lukáš Ježek)

2014, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//yqz8z8// | Biomedicínský inženýr / | Práce na příbuzné téma

Péče o osoby s demencí (Alzheimerova choroba) komparace domácí a ústavní péče ve Východočeském kraji
 (Lucie BOROVKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x9vl51// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)