Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

doprava ve mestech

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Doprava ve městech ve výuce zeměpisu: zaměřenéna veřejnou dopravu
 (Petr KAMENÍČEK)

2015, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pebg07// | Geografie / Učitelství geografie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Cyklistická doprava ve vybraných městech ČR a Francie
 (Petr Gelnar)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ted3x/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Práce na příbuzné téma

Udržitelná doprava na příkladu cyklistické dopravy ve vybraných moravských městech
 (Jan HANIČINEC)

2019, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7340js// | Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Územně plánovací podklady pro aktualizaci generelu rozvoje cyklistické dopravy ve městě Kolín.
 (Jakub Červinka)

2019, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//eiyswa// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

MHD ve městech střední a menší populační velikosti
 (Patrik Šerý)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cyxqi/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Časoprostorová analýza městské hromadné dopravy ve větších městech ČR
 (Helena Kratěnová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sp6ui/ | Geografie a kartografie / Regionální geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení financování městské hromadné dopravy ve vybraných městech České republiky
 (Natálie Konečná)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127537 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Analýza dopravní obslužnosti ve vybraných městech
 (Filip Kempa)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137147 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Analýza a návrhy změn v městské hromadné dopravě ve městě Břeclav
 (Roman Koutník)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//pp48kp// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)