Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dopravni situace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Zhodnocení finanční situace Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.
 (Monika BERÁNKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v1qlhi// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Dopravní a hluková situace obcí Roudnice nad Labem a Vědomice po dostavbě obchvatu
 (Adam JAVORČÁK)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//v4yiz0// | Geografie / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení dopravní infrastruktry a situace v okrese Děčín
 (Tereza MANCOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3427 | Hospodářská politika a správa / | Práce na příbuzné téma

Metropolitní mýtné systémy a jejich vliv na řešení dopravní situace
 (Jana Halířová)

2009, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5e5g1k// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Analýza dopravní situace v městské autobusové dopravě v Prostějově
 (Jana Hlochová)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74183 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Krizové situace při šetření dopravních nehod u policistů Olomouckého kraje
 (Květoslav ELIÁŠ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//67x7wq// | Vychovatelství / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Tvorba IS pro podporu informování o dopravní situaci
 (Martin BELAS)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//6y4pke// | Informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení finanční situace a reportingového systému společnosti Dopravní podnik Hradec Králové
 (Lenka Přibylová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/37708 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení finanční situace konkrétního podniku
 (Eliška ŠILLEROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4p5k1n// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Posouzení vlivu projektovaného obchvatu města Znojma na dopravní situaci v území dopravním modelem
 (Marek Pokorný)

2011, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8bf2i4// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)