Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

doprovazejici osoba

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Doprovázející osoba u porodu
 (Charlotte Surovcová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zfa1p/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Doprovázející osoba u porodu
 (Iveta BISKUPOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//c94ps2// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Doprovázející osoba k porodu
 (Dana DLESKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fon6sh// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Role budoucího otce v pozici doprovázející osoby u porodu
 (Sabina Drahovzalová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kfmq6q// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Psychologické aspekty prožívání porodu rodičkou za přítomnosti doprovázející osoby
 (Martina Švancarová)

2007, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hicsl/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Pobyt dítěte v nemocnici z pohledu doprovázející osoby
 (Veronika CABAJOVÁ)

2008, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ywyt5z// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

Spokojenost s ošetřovatelskou péčí na dětském oddělení z pohledu osoby doprovázející dítě
 (Iveta MRÁZOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8cp2nm// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Spolupráce doprovázejících osob s ošetřovatelským personálem
 (Lucie KUZNÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cvuhlf// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Nároky a potřeby osob vykonávajících pěstounskou péči
 (Marie KALBÁČOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ef59a9// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití metody snoezelen u osob na úrovni střední mentální retardace
 (Renata KUPČOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9pnfh2// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma