Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dotcene uzemi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Stabilizace území po hornické činnosti v lokalitě bývalého dolu Vítězství v katastrálním území Horní Kalná
 (Jaroslav Votoček)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115294 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv dopravní dostupnosti území na ekonomický a regionální rozvoj v České republice
 (Filip Chvátal)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/op21b/ | Geografie (čtyřleté) / Regionální geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Legální úniky finančních prostředků při tvorbě rezerv na sanace a rekultivace území dotčených povrchovým dobýváním nerostných surovin v České republice
 (Kateřina Zárubová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/56072 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv Místní akční skupiny Labské skály na aktivizaci aktérů rozvoje a jejich spolupráci v dotčeném území
 (Adam ŠTENCL)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//u73068// | Geografie / | Práce na příbuzné téma

Zpracování analýzy environmentálních právních norem, environmentálních charakteristik dotčených území a stavu životního prostředí v lokalitách potencionálních ložisek nerostných surovin.
 (Andrea Kaločajová)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127404 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv Místní akční skupiny Labské skály na aktivizaci aktérů rozvoje a jejich spolupráci v dotčeném území
 (Adam ŠTENCL)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//j42n2m// | Geografie / | Práce na příbuzné téma

Začlenění území lomu Vršany do krajinného rázu v návaznosti na ukončování hornické činnosti v oblasti vnitřní výsypky
 (Milan Bondar)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115628 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Hodnocení jakosti podzemního zdroje pitné vody v katastrálním území Přísnotice
 (Monika Lančová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//aqolkm// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Práce na příbuzné téma

Hodnocení a ochrana krajinného rázu ve vybraném území
 (Václav KŘIVÁČEK)

2018, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mwblyg// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

Problematika brownfields v městském prostoru vybraného města (BMR ve vztahu k ochraně území)
 (Michael Šrámek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//doe0lo// | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)