Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

doubravy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Lesní požáry jako riziko rozvoje regionu na příkladu Doubravy – příčiny, dopady a možná prevence
 (Soňa Hrabovská)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/dvddp/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Scénář výstavy "Údolí řeky Doubravy"
 (Jiří Málek)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tfgi8/ | Historické vědy / Muzeologie | Práce na příbuzné téma

Proměny přírodní krajiny povodí horní Doubravy
 (Michal Dobiáš)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/thss3/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Tektonika krystalinika v údolí Doubravy u Chotěboře
 (Martin Dvořák)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dsxwe/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Výuka v terénu - pozitivní a negativní dopad antropogenní činnosti v okolí Doubravy
 (René ŠIMEČKA)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//kqjcwp// | Geografie / Geografie - Historie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Obnova katastrálního operátu novým mapovaním v katastrálním území Doubravy u Zlína
 (Eva Křepelová)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142192 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Analýza vývoje sesuvu v lokalitě Kozinec u Doubravy
 (Marek Svárovský)

2019, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139205 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Závislost druhového složení bylinného podrostu doubravy na půdním pH podél svahového gradientu
 (Marika KOBZOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hyyemv// | Biologie / Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Teplomilné doubravy v Českém středohoří
 (Michal Mazák)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/us2w7/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Posouzení hospodaření obce Doubravy v letech 2013 - 2015
 (Veronika Dlabačová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7wtgwg// | Ekonomika a management / Finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)