Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dozor nad cinnosti obci

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Kontrola a dozor nad činností územních samosprávných celků
 (Denisa Heinová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hnnlz4// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Kontrola a dozor nad výkonem obecní samosprávy
 (Hana Polášková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9sh5j2// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Komparace české a slovenské právní úpravy obecní samosprávy se zaměřením na dozor nad samostatnou působností obcí
 (Tereza BERÁNKOVÁ)

2016, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p6kzzq// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Dozor a kontrola činnosti obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 (Eliška VÁCLAVÍKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//okrvzd// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Dozor a kontrola samostatné i přenesené působnosti obcí
 (Hana Ventluková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//01svtc// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Práce na příbuzné téma

Dozor nad tvorbou práva územní veřejnou správou
 (Alena TRUBÁČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uizgfd// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Význam dozoru nad výkonem přenesené působnosti obcí v oblasti dopravně správní agendy
 (Jaromír Voženílek)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/m6wps/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma