Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

druhotne zpracovani surovin a materialu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Hodnocení zdravotních rizik vybraných faktorů pracovního prostředí a pracovnělékařských služeb v oblasti recyklace a zpracování druhotných surovin a odpadů
 (Sára DVOŘÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tc3wve// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Poruchovost pevných disků a způsoby jejich likvidace a recyklace
 (Jakub Hejtman)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/83045 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Náhrada primárních surovin recyklovanými materiály nebo přepracovanými materiály z druhotných surovin ve stavebnictví
 (Pavel Kuba)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141643 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování druhotných surovin ve stavebnictví
 (Eva Hašlerová)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129303 | Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování druhotných surovin vzniklých při hornické činnosti
 (Ondřej Ťupa)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137186 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Získávání, úprava a využívání druhotných surovin
 (Kateřina Pustějovská)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103649 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Porovnání vlastností cihlových výrobků při použití druhotných surovin z průmyslu.
 (Jan Zahradníček)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137438 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Využití druhotných surovin při výrobě aglomerátu v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s.
 (Marek Jachnicki)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104443 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Recyklace a zpracování odpadů
 (Martin Rottenberg)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86660 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Práce na příbuzné téma

Materiálové a energetické využití komunálního odpadu.
 (Hana Salomonová)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140737 | Materiálové inženýrství / Recyklace materiálů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)