Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

druhova bohatost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Druhová bohatost ptáků různých typů prostředí České republiky
 (Bohumil Vašíček)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fu8gb/ | Matematika / Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Druhová bohatost a variabilita cévnatých rostlin, mechorostů a měkkýšů na vlhkostním gradientu
 (Eva Hettenbergerová)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qs972/ | Biologie (čtyřleté) / Botanika | Práce na příbuzné téma

Procesy ovlivňující druhovou bohatost izolovaných ostrůvků acidofilních trávníků v zemědělské krajině
 (Hana Sekerková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j3fqh/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv odběrů vody pro umělé zasněžování na abundanci a druhovou bohatost zoobentosu v potoce Pluskovec ve Velkých Karlovicích
 (Karla KUBÍKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zjwnqe// | Biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Druhová bohatost mechorostů ve vybraných lesních společenstev Litovelského Pomoraví
 (Kateřina VRTALOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tn95bw// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina
 (Iveta Járová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zy9ae/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Ostrůvky vegetace acidofilních trávníků: jaký vliv má velikost ostrůvku na druhovou bohatost snímkovaných ploch?
 (Hana Sekerková)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/woa1s/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Analýza faktoru ovlivnujících skladbu a druhovou bohatost prirozených spolecenstev svazu Phragmition communis Koch 1926 v povodí Odry
 (Anna PFEIFEROVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//qqyfbp// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Druhová bohatost mechorostů na vybraných loukách Bílých Karpat
 (Veronika BLAŽKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bs17lf// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a přírodopis se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Druhová bohatost mechorostů lužního lesa Žebračka u Přerova
 (Kateřina CHLÁPKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mdp52r// | Biologie / Botanika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)