Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

druhove slozeni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Vliv minulé orby na druhové složení luk v PR Hutě v Bílých Karpatech
 (Karolína Slachová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v60d7/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Aktivita a druhové složení společenstva netopýrů v charakteristických habitatech v nivě řeky Moravy u Záhlinic
 (Blanka Konrádová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qy31e/ | Ekologická a evoluční biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Druhové složení plevelů vybraných polních plodin v provozních podmínkách
 (Lucie Vykydalová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pqyg7p// | Fytotechnika / | Práce na příbuzné téma

Druhové složení vegetace železniční tratě ve východních Čechách
 (Lucie Kubinová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kep2y4// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Druhové složení vegetace ve vybraných ekologicky vedených ovocných sadech
 (Kateřina Ignácová)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//t15rcr// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

Vliv acidifikace a vápnění na druhové složení a diverzitu bylinného patra na ekosystémové stanici Rájec
 (Iveta Müllerová)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ihwyfd// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Druhové složení vegetace odlišně využívaných travních porostů
 (Marta Smékalová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//l07zod// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Druhové složení vegetace ve vybrané vinici a její význam pro ekosystém
 (Tereza Vespalcová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5ugumx// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Druhové složení vegetace ve vybraných zemědělských trvalých kulturách
 (Luděk Machynka)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//h889gh// | Zemědělská specializace / Zemědělské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Druhové složení vegetace ve vinicích vybrané vinařské obce
 (Barbora Smolková)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//v9rz9h// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)