Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dsa

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Časový průběh péče o pacienta na pracovišti DSA
 (Nela Brodová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gjgch/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Význam DSA pro strategii léčby ICHDK
 (Kateřina JOSÍFKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hfvza3// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Význam DSA pro strategii léčby ICHDK
 (Kateřina JOSÍFKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qwi758// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Optimalizace procesu technologické přípravy zakázek pro společnost DSA a. s.
 (Lukáš Vašátko)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//fy8d3i// | Technika a technologie v dopravě a spojích / | Práce na příbuzné téma

Finanční analýza letecké společnosti DSA a.s.
 (Lucie Petiachová)

2023, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//eewudb// | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Kryptografické algoritmy RSA a DSA v prostředí Mathematica a WebMathematica\nl{}
 (Jan ANTOŠ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//36hagh// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Radiační zátěž pacientů a personálu při intervenčních endovaskulárních výkonech na DSA
 (Kateřina Křivancová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//53ifqg// | Radiologický asistent / | Práce na příbuzné téma

Sledování a porovnání radiační zátěže pacienta a lékaře při vyšetření mozkových tepen jednoprojekčním a dvojprojekčním přístrojem pro DSA
 (Jana SLAVÍKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x4q8hh// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Dozimetrické stanovení radiační zátěže pacienta a personálu při diagnostických a intervenčních endovaskulárních výkonech na DSA pracovišti ÚVN, krizový plán pro případ vzniku mimořádné události
 (Ondřej KRAHULA)

2007, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2eebbt// | Biofyzika / Krizová radiobiologie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)