Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

duplikace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Detekce rozsáhlých genomických delecí a duplikací v genu BRCA1 u pacientek s dědičnou predispozicí k nádorům prsu a ovaria
 (Veronika Kosinová)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vzpo0/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Analýza molekulárních a funkčních aspektů centriolárního cyklu
 (Tereza Renzová)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tptnk/ | Anatomie, histologie a embryologie (čtyřleté) / Anatomie, histologie a embryologie | Práce na příbuzné téma

Molekulární podstata familiární hypercholesterolémie
 (Lukáš Tichý)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqjba/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

Koevoluce a kodiverzifikace hostitelsko-parazitického systému Cichlidae-Monogenea
 (Monika Mendlová)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ql9qb/ | Biologie (čtyřleté) / Parazitologie | Práce na příbuzné téma

Vyšetření genetických abnormalit u pacientů s autismem pomocí metody array-CGH
 (Petra Macigová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zllp2/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Úloha centrosomů v tumorigenezi
 (Erika Mikulenková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y1zz4/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Polyploidie v evoluci rostlin a její důsledky
 (Eliška Tvrzníková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qej59/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma