Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dusicnan

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Vliv kyselé a dusíkové zátěže na dostupnost dusičnanů v lesních půdách
 (Adéla KOTOUNOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sxthxt// | Biologie / Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie | Práce na příbuzné téma

Analýza anorganických látek plynovou chromatografií - stanovení dusičnanů ve vínech
 (David PLECH)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vaq8k2// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Dynamika fosforečnanů a dusičnanů ve vodních soustavách (Liderovice, Radimovice u Tábora, Košín a Jordán)
 (Vladimír KURAL)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2hoott// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Testování metody stanovení dusičnanů s využitím přenosného spektrofotometrického analyzátoru
 (Barbora Kränková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0pnfmy// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Čištění průmyslových odpadních vod s obsahem dusičnanů biologicky
 (Tomáš Gambal)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115716 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Analýza zdrojů znečištění v povodí vodního zdroje Skalice nad Svitavou a návrh ochranných opatření z hlediska znečištění dusičnany
 (Jana Boráková)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rmoonb// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Studium reakce karbonátových příměsí v tavenině dusičnanu amonného při výrobě hnojiv
 (Darina Plecitá)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//7p2woe// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení stavu Knínického potoka z hlediska znečištění dusičnany
 (Jindřich Caesar)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4qt3r5// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Práce na příbuzné téma

Antimikrobiální účinky kurkuminu, dusičnanu stříbrného a jejich nanokompozitů
 (Veronika ŠPANIELOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//qss9ra// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Dusičnany v zelenině
 (Dagmar LISKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wkhdcv// | Chemie a technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)