Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dvoudimenzionalni kapalinova chromatografie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Dvoudimenzionální kapalinová chromatografie pro kvantifikaci proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie bez izotopového značení
 (Karolína Mazáčová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//h8eda2// | Potravinářská a biochemická technologie / | Práce na příbuzné téma

Charakterizace lipidů v biologických vzorcích s využitím kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie
 (Magdaléna Ovčačíková)

2016, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ow7ke0// | Analytická chemie / | Práce na příbuzné téma

Monolitické kapilární kolony pro dvoudimenzionální kapalinovou chromatografii
 (Aneta Zemánková)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//jf7xim// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Jednorozměrná a dvourozměrná kapalinová chromatografie s využitím povrchově pórovitých náplní kolon
 (Eliška Kachlíková)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fon2zq// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Příprava reálných vzorků pro dvoudimenzionální kapalinovou chromatografii přírodních antioxidantů
 (Šárka Holasová)

2014, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qedrt5// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Dvourozměrné separace přírodních barviv kapalinovou chromatografií
 (Kateřina Nováková)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kuu2s7// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Lipidomická analýza rostlinných a živočišných tkání technikou HPLC/MS
 (Eva Cífková)

2013, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3wwa3f// | Analytická chemie / | Práce na příbuzné téma

Multidimensional separation methods in analysis of complex biological mixtures
 (Filip Duša)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vyufk/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Práce na příbuzné téma