Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dysgrafie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Psychometrické vlastnosti Škály hodnocení studenta a Rodičovského dotazníku jako pomocných nástrojů ke screeningu vývojové dysgrafie
 (Alžběta Muroňová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u0rjj/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Možnosti a meze pokročilých metod hodnocení a měření vývojové dysgrafie
 (Anežka Ondráčková)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e6x5p/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Dysgrafie - předcházení problémům v psaní a péče o děti s dysgrafií
 (Eliška Tobrmanová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//w822ow// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro vychovatele | Práce na příbuzné téma

Vliv dysgrafie na výtvarný projev žáka a užití výtvarných vyjadřovacích prostředků jako nástroje edukační podpory
 (Petra Martinková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vqy8i/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Kazuistika osoby s dyskalkulií a rysy dysgrafie při kombinované zdravotní zátěži
 (Lucie Hakenová)

2020, absolventská práce CŽV, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//vy7vw3// | Další vzdělávání pedagogických pracovníků / Speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie na 1. stupni základních škol
 (Petra JELÍNKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9hxsb6// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Možnosti speciálně pedagogických intervencí u žáků se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie a syndromu ADHD
 (Jitka Vnoučková)

2019, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//4dkvzl// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Problematika dysgrafie v málotřídních školách
 (Veronika Brtníková)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ywfjl/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Problematika dysgrafie u žáků na 1. stupni ZŠ
 (Kateřina Kopecká)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mb6xa/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Analýza projevů dysgrafie v průběhu vzdělávacího procesu
 (Vilma Ottová)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rsueb/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)