Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

educational plan

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Inclusion and Individual Education Plan from English Teachers’ Perspective
 (Anna Laslettová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pvv8d/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní školy | Práce na příbuzné téma

„Individuální vzdělávací plán pro děti předškolního věku s narušenou komunikační schopností a jeho realizace.“
 (Miluše Rentová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m2zl9/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Individuální vzdělávací plán do školní tělesné výchovy pro zrakově postiženého žáka
 (Žaneta VALENTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//668tdv// | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná tělesná výchova | Práce na příbuzné téma

Individuální vzdělávací plán a jeho využití v praxi se zaměřením na předškolní věk
 (Michaela HERZÁNOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u382bg// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku | Práce na příbuzné téma

Edukační plán ošetřovatelské péče u pacientů se schizofrenií
 (Miroslava KAVINOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xsfhlk// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Edukační plán se zaměřením na výživu u pacienta s celiakií
 (Aneta OLŠÁKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//buuy1z// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Individuální výchovný plán a jeho praktické využití
 (Miroslava ROŠTEJNSKÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//y1m1dh// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - poradenství | Práce na příbuzné téma

Vzdělávací plán organizace se zaměřením na přímou obslužnou péči
 (Renata Krejčová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//qnrxbp// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Práce na příbuzné téma

Vzdělávací plán zaměstnanců Domova Bílá Opava
 (Adéla VAJDOVÁ)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3j9d3i// | Sociologie / Sociologie - Andragogika | Práce na příbuzné téma

Hodnocení individuálního vzdělávacího plánu pro nadané žáky učiteli základních škol
 (Alena Holešová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q76e9/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)