Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

edukacni material prevention

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Edukační materiál pro prvky, zařízení a technologie využívané v mechanických zábranných systémech - uzávěry a kování
 (Jan NERADILEK)

2006, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//860sn3// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Tvorba edukačního materiálu pro zvýšení informovanosti žáků SŠ o prevenci nádorového onemocnění prsu
 (Eva SVAČINOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//llk2fp// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy | Práce na příbuzné téma

Prevence poruch příjmu potravy a propagace správné výživy: tvorba edukačního materiálu pro základní školy
 (Lenka Suchopárová)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bx6p4/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Práce na příbuzné téma

Edukační proces zaměřený na prevenci infekčních onemocnění u romské populace
 (Magdalena VIDENSKÁ)

2009, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gq8y4t// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

Tvorba edukačních a preventivních materiálů pro podporu prevence rizikového chování dětí
 (Nikola SMOLKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//raxjid// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Rakovina děložního čípku a možnosti prevence
 (Jana Vágnerová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z6oe0/ | Ekologická a evoluční biologie / Učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Edukace klientky při samovyšetření prsu jako prevence nádorového onemocnění
 (Tereza POPOVIČOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dcqfci// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Sekundární prevence po infarktu myokardu
 (Petra Kramáriková)

2016, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wb1ky/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Prevence syndromu náhlého úmrtí kojence v našich porodnicích
 (Nikola Kramplová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/htruc/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Metodické náměty k prevenci kouření pro děti předškolního věku
 (Dagmar Bláhová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gtz4s/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma