Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ekologicka stopa

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Ekologická stopa studentů vysokých škol
 (Monika Havlíková)

2016, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//65gj5e// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Uhlíková stopa jihočeských domácností
 (Marie VOŠTOVÁ)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qv2nrl// | Ekonomika a management / Strukturální politika EU a rozvoj venkova | Práce na příbuzné téma

Ekologická stopa a její význam pro hodnocení fungování a rozvoje města
 (Michaela Sukdoláková)

2010, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wz8btw// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Ekologická stopa výrobku
 (Zdeněk Zátopek)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86231 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Ekologická stopa města - kritická analýza
 (Markéta LAŠŤOVIČKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//eljy4a// | Ekonomika a management / Strukturální politika EU a rozvoj venkova | Práce na příbuzné téma

Využití konceptu ekologické stopy ve výuce na základní škole
 (Bronislav Mich)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bjwdo/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Vývoj uhlíkové stopy ČR od roku 1989
 (Lucie POJMANOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6ngfka// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Práce na příbuzné téma

Měření ekologické stopy člověka jako didaktický nástroj výuky trvale udržitelného života
 (Filip KADEŘÁBEK)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//utqm48// | Humanitní studia / Učitelství historie pro SŠ - Učitelství společenských věd pro SŠ | Práce na příbuzné téma

Ekonomická a ekologická bilance velkých sportovních akcí
 (Róbert Šilon)

2015, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wmo8e/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Práce na příbuzné téma

Postavení a možnosti soukromého detektiva při zajišťování důkazů a stop v případech ochrany životního prostředí
 (Jan STRNAD)

2007, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p976y9// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)