Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ekologicka zatez

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Ekologická zátěž vzniklá výrobou, provozem a likvidací fotovoltaických článků
 (Tomáš KREJČÍ)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p8isgo// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Geologické vrtné práce a jejich ekologická rizika - právní pohled
 (Marie Poláčková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jntfq/ | Geologie / Správní geologie | Práce na příbuzné téma

Odkaliště sypkých průmyslových odpadů jako specifický druh ekologických zátěží
 (Simona Doleželová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/enzac/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Management starých ekologických zátěží ve vybraném regionu
 (Pavel Kvapil)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wp8urs// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení stavu staré ekologické zátěže pocházející z hornické činnosti v Kutné Hoře a okolí
 (Kateřina Hladíková)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//udjlwy// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na Hodonínsku
 (Šárka Gazdíková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7qehiv// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Staré ekologické zátěže - skládky galvanických kalů a jejich vliv na kvalitu vody v povodí Chuchelského potoka
 (Jana ERBENOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//73kzpu// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Sanace jako způsob odstraňování ekologických zátěží v průmyslu
 (Petr Konečný)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115272 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Brownfields a staré ekologické zátěže Ostravska z pohledu toxického zatížení životní prostředí
 (Filip URBAN)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//43vxle// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Studie revitalizace ploch kontaminovaných starou ekologickou zátěží pomocí rostlin
 (Alexandra Solodovnikova)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//hj3pk3// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)