Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ekologicky model

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Výukový stavebnicový model ekovesnice pro mateřskou školu
 (Patricie Vašátková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//np72ke// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Návrh a ověření ekonomicko - ekologického modelu hutního podniku za podmínek neurčitosti
 (František Zapletal)

2014, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106161 | Systémové inženýrství a informatika / | Práce na příbuzné téma

Analýza ekologických modelů konkurečních automobilových značek
 (Jaroslav Žák)

2017, Bakalářská práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//bwdnh9// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management obchodu | Práce na příbuzné téma

Tvorba business modelu nového obchodus ekologickými produkty
 (Denisa Dočkalová)

2019, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zelr83// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Práce na příbuzné téma

Statistické modely pro hodnocení ekologického stavu stojatých vod pomocí fytobentosu
 (Lucie Panáčková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vfn9u/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv přítomnosti otce na explorační chování potomků – model myši domácí
 (Dana Veiserová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lnpef/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Návrh výpočtového modelu pro posuzování ekologických vlastností silničních motorových vozidel
 (Dominik Hrdina)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5h9mjd// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Práce na příbuzné téma

Marketingová analýza podmínek nezbytných pro uvedení ekologicky šetrného výrobku na vybraný segment trhu.
 (Kristýna Rojíčková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//bj2v0d// | Ekonomika a management / Podnikání a management v obchodě a službách | Práce na příbuzné téma