Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ekotoxikologicke biotesty

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Ekotoxikologické biotesty na embryolarválních stádiích vodních obratlovců – otázky šetrné manipulace s modelovými organismy
 (Alena Nekvapilová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l21r3/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologické testy pro strusky
 (Zuzana Pěgřimočová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144326 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologické vlastnosti odpadů z hutních výrob
 (Klára Felgenträgerová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104467 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Práce na příbuzné téma

Kontaminace nivních půd a její důsledky pro půdní biologickou kvalitu
 (Jitka Johnová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yambv/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Biodostupnost forem arsenu v kontaminovaných půdách
 (Jakub Martiník)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uldrn/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologické hodnocení vybraných protinádorových léčiv
 (Pavel Odráška)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zr5ps/ | Biologie / Ekotoxikologie | Práce na příbuzné téma

Problematika kontaminace půdy těžkými kovy a jejich vliv na živé organismy
 (Jakub KONEČNÝ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//di4lee// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení ekotoxicity vytěžených a dnových sedimentů ekotoxikologickými testy výluhů
 (Michal Dymák)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uz0dk/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Sledování rizik spojených s těžbou nerostných surovin
 (Tereza URBÁNKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//g6n213// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Akutní toxicita reziduí léčiv vyskytujících se v životním prostředí
 (Tereza STACHUROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//s2fcg1// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)