Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ekotoxikologie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Ekotoxikologie terestrických plicnatých plžů
 (Pavel Fojt)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vk7y9/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Moderní poznatky ekotoxikologie persistentních organických polutantů a aplikace pro hodnocení rizik
 (Luděk Bláha)

2009, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yniwk/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologie, kontaminace a bioindikace v malých vodních tocích
 (Petr Masner)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zgmp8/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologie a enzymologie chromanu
 (Lukáš Zeman)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/getk9/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv těžební činnosti na životní prostředí z hlediska ekotoxikologie
 (Sabina Kociánová)

2015, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//gi0yd6// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologie nanočástic
 (Veronika Vavrčíková)

2015, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//4qczxr// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologie ve výuce na střední škole
 (Anna STROMSKÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0u9oi8// | Chemie / Učitelství Chemie pro střední školy - Učitelství Geografie pro 2. stupeň základních škol a středních škol (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologie půdních bezobratlých - žížaly roupice, chvostoskoci
 (Jitka Bezchlebová)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqilb/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Městská urbanizace jako faktor ovlivňující hnízdění a ekologii zpěvného ptactva
 (Kristýna BENÍČKOVÁ)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4e2hls// | Biologie / Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu | Práce na příbuzné téma

Biodetekční systémy v hodnocení endokrinně disruptivního potenciálu látek v povrchových vodách
 (Jakub Javůrek)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vgyvo/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)