Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

elektrizacni sit

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
ANALÝZA OCELOVÉ STOŽÁROVÉ KONSTRUKCE DISTRIBUČNÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY
 (Karel TARABA)

2020, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2b3b52// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Práce na příbuzné téma

Výzkum vlivů větrných elektráren a solárních elektráren na elektrizační soustavu
 (Tomáš Šumbera)

2014, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106248 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

NUMERICKY STABILNÍ ESTIMACE STAVU ELEKTRICKÝCH SÍTÍ S VYUŽITÍM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ
 (Jiří NOVÁČEK)

2014, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//d383d7// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika | Práce na příbuzné téma

Řízení jalového výkonu v obnovitelných zdrojích připojených do distribuční sítě
 (Marek DVOŘÁK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//urwmax// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma

Metody detekce a lokalizace zkratů v elektrické síti
 (Sven Johannes KÜNKEL)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lsum9e// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Estimace stavu distribuční sítě - algoritmy a implementace
 (Aleš MICHÁLEK)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//i949ci// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Připojování obnovitelných zdrojů energie do elektrizační soustavy
 (Aneta JENÍČKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//l5o28k// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace chodu sítí 110 kV
 (Radek Vaněk)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115936 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Zemní poruchy v distribučních sítích VN, jejich analýza a simulace
 (Tomáš VORÁČEK)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//x38ux1// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Analýza zranitelnosti elektrizační soustavy České republiky
 (Jan MICHALEC)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0s9upx// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)