Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

elektronicky odpad

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Jak správně třídit odpad?, průzkum povědomí obyvatel Zlínského kraje
 (Martin JURČA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fy55e1// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Velké skládky odpadu jako zdroje kontaminace životního prostředí
 (Michaela Nagyová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vonec/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Monitoring skládek odpadu
 (Michaela Nagyová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/te4zr/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Možnosti získávání drahých kovů z elektronického odpadu
 (Karel Čežík)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//5ixvtg// | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Zpracování elektronického odpadu
 (Michal Šilhavý)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86974 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Využití termických metod při zpracování elektronického odpadu
 (Eva Křepelková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97776 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Zpracování elektrického a elektronického odpadu
 (Vojtěch Benda)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108261 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Práce na příbuzné téma

Možnosti získávání kovů z elektronického odpadu loužením
 (Tereza Grabowská)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97915 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování vybrané složky odpadu použitím pyrolýzní jednotky
 (Barbora Stanovská)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93505 | Materiálové inženýrství / Recyklace materiálů | Práce na příbuzné téma

Separace elektronického odpadu vlivem teploty
 (Jiří KŘENEK)

2007, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2ud3a5// | Chemické a procesní inženýrství / Automatizace a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)