Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

emerging pollutants

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Legacy and emerging pollutants: their sampling, determination and risk assessment
 (Ondřej Audy)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x0bzs/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Kalibrace a ověřování pasivních vzorkovačů na bázi silikonové gumy pro monitorování emergentních znečišťujících látek ve vnitřním ovzduší
 (Adriana Cambelová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aeyfa/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Kompozitní nanoadsorbenty CeO2 pro odstraňování emergentních polutantů z vod
 (Marek DUBOVSKÝ)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8aogwn// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Kalibrace a terénní validace pasivních vzorkovacích zařízení pro monitoring nově sledovaných polutantů ve vodách.
 (Jana Adamcová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dlc0p/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Osud polárních organickýxh polutantů ve vodním prostředí
 (Ganna FEDOROVA)

2013, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3sc5e8// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Metody vzorkování a analytického stanovení nově sledovaných typů POPs v prostředí
 (Petr Kukučka)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fm60p/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma