Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

emission limit

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Aspekty platnosti nového zákona o emisních limitech v podmínkách Prabos plus a. s.
 (Lenka ZLATNÍKOVÁ)

2006, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nwkfxh// | Chemie a technologie materiálů / Obuvnická technologie | Práce na příbuzné téma

Emisní systémy vznětových motorů pro splnění emisní normy EURO 6
 (Jakub Krejsek)

2017, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//atsl0j// | Technické znalectví a pojišťovnictví / Technické znalectví a pojišťovnictví | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce kotle K9 za účelem dodržení nových emisních limitů
 (Dominik Matouš)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136872 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Porovnání ekonomické návratnosti zařízení pro snížení emisních limitů
 (Pavel FANTA)

2016, Diplomová práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//746x1r// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Emisní limity pro mobilní a stacionární spalovací motory
 (Jakub Mimra)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//22t61u// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Stanovování emisních limitů znečištění provrchových vod kombinovaným způsobem
 (Michal Kulhavý)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sft2dz// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Spalování černého uhlí v teplárně s dodržením limitů emisí
 (René Tomčík)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104542 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Studium energetického zdroje v Unipetrolu RPA, s.r.o. a jeho příprava pro provoz po roce 2016 z hlediska dosažení emisních limitů a platné legislativy.
 (Pavel Rakús)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103288 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Opatření ke splnění emisních limitů SO2 na ETI 2
 (Pavel DOLEŽAL)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3ovgkx// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma