Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

environmentalni vykonnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Problémy a optimalizace některých procesů při udržování EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005 s vazbou na zvyšování environmentální výkonnosti organizace procesním přístupem dle OPI, MPI a ECI
 (Tomáš NEDVĚD)

2013, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0mig20// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Environmentální management a jeho vliv na konkurenceschopnost podniku
 (Eva Štěpánková)

2013, Disertační práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pub0b/ | Ekonomika a management (čtyřleté) / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Environmentální pojetí managementu v podniku.
 (Lenka Wajdová)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//y4mrzd// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Analýza a zhodnocení přístupů k udržitelné výkonnosti \nl{}ve vybraném podniku
 (Kristýna KUŽELÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//723ac1// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Analýza a zhodnocení přístupů k udržitelné výkonnosti \nl{}ve vybraném podniku
 (Kristýna KUŽELÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nh38rq// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Vazba mezi financováním podniku a jeho výkonností
 (Hana TUČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//h6wmg8// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Posouzení finanční situace podniku se zaměřením na environmentální náklady
 (Andrea Strýčková)

2011, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/fsbi0/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Udržitelná podniková výkonnost
 (Klára Třmínková)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//gc34gs// | Ekonomika a management / Ekonomika a management mezinárodního obchodu | Práce na příbuzné téma