Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

environmentalni zdravi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Environmentální spravedlnost a zdraví obyvatel
 (Karel Jačisko)

2019, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//blhikt// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Práce na příbuzné téma

Znečišťování ovzduší a environmentální zdraví
 (Gabriela Spěšná)

2020, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//a5v1ss// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Environmentální zdraví osob v důsledku výpadku elektrické energie
 (Petra JIRÁŇOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kxmwd0// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Péče o zdraví v kontextu environmentální výchovy v mateřské škole
 (Lucie Šubrtová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/djuph/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Vybrané environmentální a socioekonomické faktory ovlivňující zdraví obyvatel
 (Tereza Lacová)

2020, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3cm9r0// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Ochrana zdraví pacienta
 (Vlastimil Petráš)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x0don/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Chemické faktory ovlivňující metabolismus a hodnocení dopadů na lidské zdraví
 (Andrea Zálešáková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w6mf4/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Environmentální dopady současných způsobů pohřbívání
 (Lucie MOCHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//pngmsp// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Práce na příbuzné téma

Přestup polutantů z půdy do bioty ve vztahu k rizikům pro terestrický ekosystém a zdraví lidí
 (Markéta Svobodová)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/avgoa/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Ochrana veřejného zdraví před environmentálními vlivy
 (Michal Zelený)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xeeuo/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)