Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

epidemiologie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Bakteriální rezistence ke kolistinu: mechanismy, epidemiologie a klinický význam
 (Martin Klvaňa)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bvcqg/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Epidemiologie kolorektálního karcinomu u mladších osob v České republice
 (Alena Menšíková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p07rx/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Molekulární epidemiologie křížové rezistence vůči makrolidům, linkosamidům a streptograminu B a mechanismy ovlivňující její vznik a šíření
 (Durdica Marošević)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ns8z2/ | Biologie (čtyřleté) / Mikrobiologie | Práce na příbuzné téma

Epidemiologie myastenie gravis ve Slovenské republice
 (Ivan Martinka)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q83kk/ | Neurologie (čtyřleté) / Neurologie | Práce na příbuzné téma

Typizace a molekulární epidemiologie lidských a prasečích kmenů rotaviru A aktuálně cirkulujících v ČR
 (Martin Řezanina)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gbcps/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Epidemiologie bronchogenního karcinomu v České republice
 (Adriana Talábová)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u7h62/ | Matematická biologie a biomedicína / Epidemiologie a modelování | Práce na příbuzné téma

Bakteriální rezistence ke karbapenemům: mechanismy, epidemiologie a klinický význam
 (Nela Kučerová)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p9eql/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Studium molekulární epidemiologie vybraných zástupců virových patogenů včely medonosné (Apis mellifera L.)
 (Eliška Čukanová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cz4mb/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Charakterizace enterokoků rezistentních k vankomycinu a jejich epidemiologie v České republice
 (Kateřina Křesalová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b5tuu/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Triple negativní karcinom prsu z pohledu epidemiologie, etiologie, diagnostiky a léčby
 (Jiří Navrátil)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zkkdr/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)