Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

eutrofizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Rozhoduje forma dusíku o dopadu eutrofizace na hlíznaté terestrické orchideje?
 (Jiří Boháček)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zglgt/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Žermanická přehrada – eutrofizace „koupacích vod“
 (Jakub Pospíšil)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129964 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Stav a příčiny eutrofizace Žermanické přehrady (2016-2018)
 (Aleš Fajkus)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137282 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Eutrofizace koupacích vod
 (Veronika Lorencová)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130082 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení eutrofizace řek v Moravskoslezském kraji
 (Miroslav Mrnka)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115414 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Sledování kvality povrchových vod z hlediska eutrofizace
 (Eliška Peterková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//hibtt5// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Eutrofizace povrchových vod
 (David Kunze)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vqsegy// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Efekt simulované eutrofizace na růst a mykorhizní symbiózu vybraných taxonů evropských orchidejí
 (Barbora Veselá)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g4s0z/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Chemismus rybničních vod ČR - dlouhodobý vývoj chemismu rybničních vod - efekt eutrofizace
 (Johana STRNADOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i8yowt// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Stanovení a vyhodnocení míry eutrofizace Šenovských rybníků
 (Lucie Rajsiglová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107997 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)