Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

evakuace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Plán evakuace lůžkového zdravotnického zařízení v režimu plošné evakuace - analýza zásad plánu evakuace obyvatelstva a jejich aplikace na lůžkové zdravotnické zařízení
 (Lada SKÁCELOVÁ)

2010, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cm78oq// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Studie vazeb objektové a plošné evakuace a návrh úpravy obsahu dokumentace pro zajištění evakuace osob
 (Adéla Janků)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118595 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Značení únikových cest ve školách pro potřeby evakuace osob se sníženou schopností pohybu a orientace
 (Antonín MERGL)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ba88bh// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů | Práce na příbuzné téma

Vyšetření evakuace žaludku
 (Jan Vrána)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yi67u/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Evakuace administrativní budovy v Olomouci : porovnání výpočtů doby evakuace pomocí různých metod
 (Kamil Coufal)

2008, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69208 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení bezbarierovosti veřejných budov z hlediska evakuace handicapovaných osob v katastru města Plzeň
 (Hana MAJEROVÁ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qqpjc0// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení bezbariérovosti veřejných budov z hlediska evakuace handicapovaných osob v katastru města Plzeň
 (Hana MAJEROVÁ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//miwg5t// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Problematika evakuace osob z vybraných oddělení výškových budov ve zdravotnických zařízeních.
 (Silvie Benešová)

2016, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116992 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Připravenost vybraných poskytovatelů zdravotních služeb Jihočeského kraje na zabezpečení evakuace
 (Věra STŘEDOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1b17hr// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Analýza evakuace obyvatelstva při antropogenních haváriích
 (Kristýna Vykopalová)

2018, Diplomová práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//f8yzj1// | Bezpečnost společnosti / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)