Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

evropska umluva o ochrane lidskych prav a zakladnich svobod

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Význam Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva pro české trestní řízení
 (Lucie Nováková)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nbyly/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Rozpor zákona č. 321/2016 Sb., o prokazování původu majetku, s Listinou základních práv a svobod a Evropskou Úmluvou
 (Zuzana BURDOVÁ)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//54p5ea// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Institut presumpce neviny dle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
 (Stanislav MĚCHURA)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jr12id// | Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo | Práce na příbuzné téma

Porovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Charty základních práv Evropské unie. Budoucnost ochrany lidských práv v Evropské unii
 (Viktor Hýbl)

2006, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ke05f/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Práce na příbuzné téma

Nepřiměřená délka trestního řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
 (Michal Petřík)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/maclf/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Práce na příbuzné téma

Otázka osobní svobody ve smyslu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
 (Miloš KULDA)

2013, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ywnckr// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Otázka přistoupení Evropské unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod z pohledu integračních paradigmat
 (Barbora Dobrá)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yfknn/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Práce na příbuzné téma

Haagská úmluva o civilněprávních aspektech únosů dětí a Evropská úmluva o lidských právech
 (Kristýna Chmelinová)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kokyy/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Otázka osobní svobody ve smyslu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
 (Jakub ŘEHOŘ)

2013, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3xiljg// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)