Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

expectation maximization

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Řešení problému missing values v klinických registrech
 (Kryštof Kupčák)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dmsaz/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

The MLE-EM Algorithm in Neutron Spectrometry
 (Filip Mravec)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pi8z3/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Matematické metody hodnocení genových polymorfismů v biomedicínském výzkumu
 (Michaela Cvanová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3qi9/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Boolean Factor Analysis by Attractor Neural Network
 (Pavel Polyakov)

2017, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120151 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika | Práce na příbuzné téma

Detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí algoritmu strojového učení bez učitele
 (Václav Bilský)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116282 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Citlivostní analýza metod identifikace haplotypů
 (Adam VONÁŠEK)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//79vrov// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Vybrané statistické metody pro hodnocení genetických dat v příkladech
 (Michaela Cvanová)

2011, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/siaot/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Přístupy k shlukování funkčních dat
 (Pavel Pešout)

2007, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/25773 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Práce na příbuzné téma