Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

experimentalni porovnani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Experimentální porovnání knihoven na detekci emocí pomocí webkamery
 (Milan Záleský)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a9g38/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Práce na příbuzné téma

Experimentální porovnání metod destruktivního a nedestruktivního zkoušení betonů a vláknobetonů
 (Leoš Jirovský)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8qkcli// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Experimentální porovnání křídla klasické koncepce a křídla kruhového půdorysu
 (Martin Svoboda)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99733 | Technologie letecké dopravy / | Práce na příbuzné téma

Hash funkce a jejich experimentální porovnání
 (Peter CITRIAK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//u3frez// | Inženýrská informatika / Informatika | Práce na příbuzné téma

EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM ÚPLAVU ZA ŠPATNĚ OBTÉKANÝM TĚLESEM
 (Vojtěch Jonáš)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//lo3n01// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Experimentální metodika stanovení mechanických vlastností houževnatých plastů
 (Petr Horník)

2015, Disertační práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//5w154i// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Porovnání experimentálních metod pro hodnocení osobní expozice aerosolovými částicemi
 (Gabriela Žigová)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//3x2lao// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

1. Teoretická část:\nl{}Experimentální techniky v klasické černobílé fotografii\nl{}\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog výrobků nebo služeb: Sklárna\nl{}b) volný výstavní soubor: Slévárna
 (Nela PAZOURKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//85qs2h// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Reklamní fotografie | Práce na příbuzné téma

Experimentální měření a vyhodnocení tepelných kapacit slitin na bázi Fe-C-Cr s využitím vysokoteplotního kalorimetru
 (Klára Jahodová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128986 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)