Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

extraordinary event

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Economic and social impact of extraordinary event on crisis management process
 (Kristýna Dobiášová)

2018, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fedf0t// | International Territorial Studies / International Development Studies | Práce na příbuzné téma

Modelování odezvy na mimořádnou událost v území
 (Karolína Chmelíková)

2016, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116530 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Evakuace domova seniorů v důsledku mimořádné události
 (Lukáš Pydych)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118548 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Návrh variant "Vhodného chování osob při mimořádné události", které by mohly být využity pro vytvoření mobilní aplikace
 (Vít Šerý)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110115 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Analýza rizik vzniku mimořádné události v obci Mutěnice
 (Lenka Dohnálková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ajw0is// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Činnost policistů místního oddělení Horní Počernice při vzniku mimořádné události v místně příslušném obvodě
 (Richard MĚCHURA)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//oy05y9// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Krizová komunikace při mimořádné události
 (Jitka Trnečková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//q5c2lq// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Evakuace domova seniorů v důsledku mimořádné události
 (Lukáš Pydych)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118548 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Možnosti spolupráce s Psychosociálním a intervenčním týmem ČR při mimořádných událostech
 (Petra VAVEROVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7z1qzc// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Možnosti spolupráce s Psychosociálním a intervenčním týmem ČR při mimořádných událostech
 (Petra VAVEROVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//c149pl// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)