Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

factory

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Marketingový mix fitcentra Fit Factory
 (Adam Brychci)

2020, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/nyvh5/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Gotické rezonance v knize The Wasp Factory od spisovatele Iaina Bankse
 (Marek BARAŇÁK)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6qe3ze// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Návrh marketingové strategie fitness centra Form Factory
 (Jan Smetana)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//kgqc31// | Ekonomika a management / Podnikání | Práce na příbuzné téma

Vehicle for Smart Factory Model with Principle of Industry 4.0 Controlled by Arduino
 (Vaira Prakash Muthu Mariappan)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//k8hqbw// | Mechanical Engineering / Machines and Equipment Design | Práce na příbuzné téma

Life and Literary Work of Iain Banks with Emphasis on the Novel The Wasp Factory
 (Barbora KOŠŇAROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//69gzuo// | Humanitní studia / Anglická filologie - Žurnalistika | Práce na příbuzné téma

Analýza mezinárodní expanze fitness centra na přikladu sítě Form Factory
 (Ekaterina Samotes)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79550 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Práce na příbuzné téma

Koncept Factory of Future - systém pro sběr dat
 (Libor Skalický)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129848 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Control System of Smart Factory Model
 (Backia Siva Vallinayagam)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//8ok90m// | Mechanical Engineering / Manufacturing Systems and Processes | Práce na příbuzné téma

A Business Plan for the New Company "The Cupcake Factory"
 (Karolína Samková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x0we98// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)