Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

faktor veku

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Faktor vyššího věku u příbuzenských pěstounů z pohledu doprovázející organizace
 (Klára KUČEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//teticm// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Věk jako možný faktor ovlivňující jednotlivé parametry spermiogramu u mužů s poruchou plodnosti
 (Jana Šumpelová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xotmn/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Faktor kulturních preferencí dětí předškolního věku ve výsledcích kresebného testu Goodenoughové
 (Jana PICKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fnv3vc// | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Pobyt v přírodě jako důležitý faktor u dětí předškolního věku s důrazem na rozvoj tvořivosti.
 (Zuzana Kozlová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12116 | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Socioekonomické faktory súvisiace so stravovaním v špecifickej populácii s predchádzajúcou onkologickou diagnózou v detskom veku
 (Dominika Kováčová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z59un/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Práce na příbuzné téma

Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku jako faktor jejich životní spokojenosti
 (Hana KUČEROVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//h0bgmn// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Práce na příbuzné téma

Dítě předškolního věku jako zátěžový faktor pro rodiče
 (Eva BRYCHCÍNOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hkjwxx// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Práce na příbuzné téma

Stravování dětí školního věku, jako rizikový faktor obezity.
 (Michaela KRATOCHVÍLOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ai55ee// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Negativní vliv médií jako rizikový faktor vzniku patologického chování dětí mladšího školního věku
 (Lenka Michnová)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//7gnmtf// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Věk dětí jako zátěžový faktor pro rodiče
 (Hana SRPOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wxcom8// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)